Learniv
▷ Datid OVERCLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  overclothe


Datid overclothe

Infinitiv

overclothe

Datid

overclad

overclothed

Participium

overclad

overclothedAfledt af verbet:

Infinitiv

Datid

Participium

clothe

[kləʊð]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]
Uregelmæssige verber