Learniv
▷ Datid OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  overdrink


Datid overdrink

Infinitiv

overdrink

Datid

overdrank

overdrunk *

Participium

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** denne verbum (i alle former) er forældet, eller kun bruges i nogle dialekter og særlige tilfælde
Afledt af verbet:

Infinitiv

Datid

Participium

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Uregelmæssige verber