LEARNIV.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  outspread


Infinitiv

outspread

Datid

outspread

Participium

outspread

   
   


Afledt af verbet:

Infinitiv

Datid

Participium

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
Uregelmæssige verber