Learniv
▷ Datid HEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  hear


Datid hear

A1 Oversættelse: høre

Infinitiv

hear

[hɪə]

Datid

heard

[hɜːd]

Participium

heard

[hɜːd]


Relaterede uregelmæssige verber:

Infinitiv

Datid

Participium

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

beheard

beheard

foreheard

foreheard

misheard

misheard

outheard

outheard

reheard

reheard

unheard

unheard


Konjugation uregelmæssige verber [hear]

Konjugation er oprettelsen af ​​afledte former af et verbum fra dets vigtigste dele efter bøjning (ændring af form ifølge grammatiske regler). For eksempel kan verbet "pause" konjugeres til dannelse ordene i stykker, pauser, brød, brudt og rev.

Begrebet konjugation anvendes kun til bøjning af verber, og ikke af andre dele af tale (bøjning af substantiver og adjektiver er kendt som declension). det er også ofte begrænset til betegner dannelsen af ​​finite former af et verbum - disse kan betegnes som konjugerede former, i modsætning til ikke-finitte former, såsom infinitiv eller gerund-, som har tendens til ikke at være mærket i det meste af grammatiske kategorier.

konjugation er også den traditionelle betegnelse for en gruppe af verber, der deler en lignende konjugation mønster på et bestemt sprog (et verbum klasse). Et verbum, der ikke følger alle de standard konjugeringssteder mønstre af sproget siges at være en uregelmæssig verbum .

  ...   ... mere information

Til stede

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hears 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

Nuværende Kontinuerlig

I
am hearing 
you
are hearing 
he/she/it
is hearing 
we
are hearing 
you
are hearing 
they
are hearing 

Datid

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

Tidligere kontinuerlige

I
was hearing 
you
were hearing 
he/she/it
was hearing 
we
were hearing 
you
were hearing 
they
were hearing 

Nuværende perfekt

I
have heard 
you
have heard 
he/she/it
has heard 
we
have heard 
you
have heard 
they
have heard 

Nuværende perfekt kontinuerlig

I
have been hearing 
you
have been hearing 
he/she/it
has been hearing 
we
have been hearing 
you
have been hearing 
they
have been hearing 

Mere end perfekt

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Past perfekt kontinuerlig

I
had been hearing 
you
had been hearing 
he/she/it
had been hearing 
we
had been hearing 
you
had been hearing 
they
had been hearing 

Fremtid

I
will hear 
you
will hear 
he/she/it
will hear 
we
will hear 
you
will hear 
they
will hear 

Fremtidig kontinuerlig

I
will be hearing 
you
will be hearing 
he/she/it
will be hearing 
we
will be hearing 
you
will be hearing 
they
will be hearing 

Future perfekt

I
will have heard 
you
will have heard 
he/she/it
will have heard 
we
will have heard 
you
will have heard 
they
will have heard 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been hearing 
you
will have been hearing 
he/she/it
will have been hearing 
we
will have been hearing 
you
will have been hearing 
they
will have been hearing 

Betinget
(Conditional)
uregelmæssige verber [hear]

Årsagssammenhæng (også omtalt som årsagssammenhæng eller årsag og virkning) er indflydelse ved hvilken en begivenhed, proces, stat eller objekt (en årsag) bidrager til produktionen af ​​en anden begivenhed, proces, stat eller objekt (en effekt), hvor årsagen er delvis ansvarlig for effekten, og effekten er delvist afhængig af årsagen. Generelt er en proces har mange årsager, som også siges at være årsagsfaktorer for det, og alle ligger i sin fortid. En effekt kan til gengæld være en årsag til, eller kausal faktor for, mange andre effekter, som alle ligger i sin fremtid.

betinget humør (forkortet cond) er en modus bruges i betingede domme for at udtrykke et forslag, hvis gyldighed er afhængig af nogle betingelse, muligvis kontrafaktiske.

engelsk ikke har en inflective (morfologisk) betinget humør, undtagen for så vidt som de modale verber kunne, måske, bør og vil måske i nogle sammenhænge betragtes som betingede former for dåse, kan, skal og vil henholdsvis. Hvad kaldes den engelske betinget humør (eller bare den betingede) dannes periphrastically bruge den modale verbum ville i kombination med den nøgne infinitiv af følgende verbum. (Indimellem skal bruges i stedet for ville gøre med en første person emne -.. Se skal og vil også de førnævnte modalverber kunne måske og bør kan erstatte ville for at udtrykke passende modalitet foruden konditionalitet)

  ...   ... mere information

betinget foreliggende
(Conditional present)

I
would hear 
you
would hear 
he/she/it
would hear 
we
would hear 
you
would hear 
they
would hear 

Betinget stede progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be hearing 
you
would be hearing 
he/she/it
would be hearing 
we
would be hearing 
you
would be hearing 
they
would be hearing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have heard 
you
would have heard 
he/she/it
would have heard 
we
would have heard 
you
would have heard 
they
would have heard 

Betinget perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hearing 
you
would have been hearing 
he/she/it
would have been hearing 
we
would have been hearing 
you
would have been hearing 
they
would have been hearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
uregelmæssige verber [hear]

konjunktiv er en modus, en funktion af den ytring, der angiver den talendes holdning til det. Konjunktiv former for verber anvendes typisk til at udtrykke forskellige tilstande af uvirkelighed såsom: ønske, følelser, mulighed, dom, udtalelse, forpligtelse eller handling, som endnu ikke har fundet sted; de præcise situationer, hvor de anvendes varierer fra sprog til sprog. Den konjunktiv er en af ​​de irrealis stemninger, som refererer til det, der ikke nødvendigvis er reel. Det er ofte i kontrast til den vejledende, et indikativ der hovedsagelig anvendes til at indikere, at noget er en konstatering af fakta.

Subjunctives forekommer oftest, men ikke udelukkende, i bisætninger, især at-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk findes i sætningerne "Jeg foreslår, at du være forsigtig" og "Det er vigtigt, at hun bo ved din side."

konjunktiv stemning på engelsk er en klausul type, der anvendes i nogle sammenhænge, ​​som beskriver ikke-faktiske muligheder, f.eks "Det er afgørende, at du være her" og "Det er afgørende, at han ankommer tidligt." På engelsk, konjunktiv er syntaktisk snarere end fleksionssystemet, da der ikke er specifikt konjunktiv verbum formular. Snarere, konjunktiv klausuler rekruttere den nøgne form af verbet, der også anvendes i en række andre konstruktioner.

  ...   ... mere information

Nuværende konjunktiv
(Present subjunctive)

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hear 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

Tidligere konjunktiv
(Past subjunctive)

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

Past perfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Imperativ
(Imperativ)
uregelmæssige verber [hear]

imperativ er en modus, der danner en kommando eller anmodning.

Et eksempel på et verbum bruges i imperativ er den engelske sætning "Go". Sådanne imperativer indebære en anden person, emne (dig), men nogle andre sprog har også første- og tredje-persons imperativer, med betydningen af ​​"Lad os (gøre noget)" eller "lad dem (gøre noget)" (formularerne kan alternativt kaldes cohortative og jussive).

  ...   ... mere information

Imperativ
(Imperativ)

I
hear 
you
Let´s hear 
he/she/it
hear 
we
 
you
 
they
 

participle
(Participle)
uregelmæssige verber [hear]

I lingvistik, a participle (ptcp) er en form for infinit verbum der omfatter perfective eller continuative grammatiske aspekter i talrige tempora. En participium kan også fungere som et adjektiv eller et adverbium. For eksempel i "kogt kartoffel", kogt er fortid participium af verbet kog, adjectivally modificere navneordet kartoffel; i "løb os ujævn," pjaltet er fortid participium af verbet klud, adverbielt kvalificere verbet løb.

  ...   ... mere information

Nuværende participium
(Present participle)

I
hearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Past participle
(Past participle)

I
heard 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

phrasal verber
(Phrasal verbs)
uregelmæssige verber [hear]

hear outUregelmæssige verber