Learniv
▷ Datid HANDWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  handwrite


Datid handwrite

C1

Infinitiv

handwrite

[ˈhændraɪt]

Datid

handwrote

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

Participium

handwritten

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]


Afledt af verbet:

Infinitiv

Datid

Participium

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
Uregelmæssige verber