Learniv
▷ Datid FORTHLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  forthleap


Datid forthleap

Infinitiv

forthleap

Datid

forthleaped

forthleapt

forthlept *

forthlope *

Participium

forthleaped

forthleapt

forthlopen ** Dette skema er forældet eller anvendes i særlige tilfælde eller nogle dialekter
** denne verbum (i alle former) er forældet, eller kun bruges i nogle dialekter og særlige tilfælde
Afledt af verbet:

Infinitiv

Datid

Participium

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Uregelmæssige verber