Learniv
▷ Datid FIT | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  fit


Datid fit

B1 Oversættelse: passe, passe sammen, passe til, tilpasse, opsætte

Infinitiv

fit

[fɪt]

Datid

fitted

fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

Participium

fitted

fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]


Relaterede uregelmæssige verber:

Infinitiv

Datid

Participium

misfitted
misfit

misfitted
misfit


Konjugation uregelmæssige verber [fit]

Konjugation er oprettelsen af ​​afledte former af et verbum fra dets vigtigste dele efter bøjning (ændring af form ifølge grammatiske regler). For eksempel kan verbet "pause" konjugeres til dannelse ordene i stykker, pauser, brød, brudt og rev.

Begrebet konjugation anvendes kun til bøjning af verber, og ikke af andre dele af tale (bøjning af substantiver og adjektiver er kendt som declension). det er også ofte begrænset til betegner dannelsen af ​​finite former af et verbum - disse kan betegnes som konjugerede former, i modsætning til ikke-finitte former, såsom infinitiv eller gerund-, som har tendens til ikke at være mærket i det meste af grammatiske kategorier.

konjugation er også den traditionelle betegnelse for en gruppe af verber, der deler en lignende konjugation mønster på et bestemt sprog (et verbum klasse). Et verbum, der ikke følger alle de standard konjugeringssteder mønstre af sproget siges at være en uregelmæssig verbum .

  ...   ... mere information

Til stede

I
fit 
you
fit 
he/she/it
fits 
we
fit 
you
fit 
they
fit 

Nuværende Kontinuerlig

I
am fitting 
you
are fitting 
he/she/it
is fitting 
we
are fitting 
you
are fitting 
they
are fitting 

Datid

I
fitted 
you
fitted 
he/she/it
fitted 
we
fitted 
you
fitted 
they
fitted 

Tidligere kontinuerlige

I
was fitting 
you
were fitting 
he/she/it
was fitting 
we
were fitting 
you
were fitting 
they
were fitting 

Nuværende perfekt

I
have fitted 
you
have fitted 
he/she/it
has fitted 
we
have fitted 
you
have fitted 
they
have fitted 

Nuværende perfekt kontinuerlig

I
have been fitting 
you
have been fitting 
he/she/it
has been fitting 
we
have been fitting 
you
have been fitting 
they
have been fitting 

Mere end perfekt

I
had fitted 
you
had fitted 
he/she/it
had fitted 
we
had fitted 
you
had fitted 
they
had fitted 

Past perfekt kontinuerlig

I
had been fitting 
you
had been fitting 
he/she/it
had been fitting 
we
had been fitting 
you
had been fitting 
they
had been fitting 

Fremtid

I
will fit 
you
will fit 
he/she/it
will fit 
we
will fit 
you
will fit 
they
will fit 

Fremtidig kontinuerlig

I
will be fitting 
you
will be fitting 
he/she/it
will be fitting 
we
will be fitting 
you
will be fitting 
they
will be fitting 

Future perfekt

I
will have fitted 
you
will have fitted 
he/she/it
will have fitted 
we
will have fitted 
you
will have fitted 
they
will have fitted 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been fitting 
you
will have been fitting 
he/she/it
will have been fitting 
we
will have been fitting 
you
will have been fitting 
they
will have been fitting 

Betinget
(Conditional)
uregelmæssige verber [fit]

Årsagssammenhæng (også omtalt som årsagssammenhæng eller årsag og virkning) er indflydelse ved hvilken en begivenhed, proces, stat eller objekt (en årsag) bidrager til produktionen af ​​en anden begivenhed, proces, stat eller objekt (en effekt), hvor årsagen er delvis ansvarlig for effekten, og effekten er delvist afhængig af årsagen. Generelt er en proces har mange årsager, som også siges at være årsagsfaktorer for det, og alle ligger i sin fortid. En effekt kan til gengæld være en årsag til, eller kausal faktor for, mange andre effekter, som alle ligger i sin fremtid.

betinget humør (forkortet cond) er en modus bruges i betingede domme for at udtrykke et forslag, hvis gyldighed er afhængig af nogle betingelse, muligvis kontrafaktiske.

engelsk ikke har en inflective (morfologisk) betinget humør, undtagen for så vidt som de modale verber kunne, måske, bør og vil måske i nogle sammenhænge betragtes som betingede former for dåse, kan, skal og vil henholdsvis. Hvad kaldes den engelske betinget humør (eller bare den betingede) dannes periphrastically bruge den modale verbum ville i kombination med den nøgne infinitiv af følgende verbum. (Indimellem skal bruges i stedet for ville gøre med en første person emne -.. Se skal og vil også de førnævnte modalverber kunne måske og bør kan erstatte ville for at udtrykke passende modalitet foruden konditionalitet)

  ...   ... mere information

betinget foreliggende
(Conditional present)

I
would fit 
you
would fit 
he/she/it
would fit 
we
would fit 
you
would fit 
they
would fit 

Betinget stede progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be fitting 
you
would be fitting 
he/she/it
would be fitting 
we
would be fitting 
you
would be fitting 
they
would be fitting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have fitted 
you
would have fitted 
he/she/it
would have fitted 
we
would have fitted 
you
would have fitted 
they
would have fitted 

Betinget perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fitting 
you
would have been fitting 
he/she/it
would have been fitting 
we
would have been fitting 
you
would have been fitting 
they
would have been fitting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
uregelmæssige verber [fit]

konjunktiv er en modus, en funktion af den ytring, der angiver den talendes holdning til det. Konjunktiv former for verber anvendes typisk til at udtrykke forskellige tilstande af uvirkelighed såsom: ønske, følelser, mulighed, dom, udtalelse, forpligtelse eller handling, som endnu ikke har fundet sted; de præcise situationer, hvor de anvendes varierer fra sprog til sprog. Den konjunktiv er en af ​​de irrealis stemninger, som refererer til det, der ikke nødvendigvis er reel. Det er ofte i kontrast til den vejledende, et indikativ der hovedsagelig anvendes til at indikere, at noget er en konstatering af fakta.

Subjunctives forekommer oftest, men ikke udelukkende, i bisætninger, især at-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk findes i sætningerne "Jeg foreslår, at du være forsigtig" og "Det er vigtigt, at hun bo ved din side."

konjunktiv stemning på engelsk er en klausul type, der anvendes i nogle sammenhænge, ​​som beskriver ikke-faktiske muligheder, f.eks "Det er afgørende, at du være her" og "Det er afgørende, at han ankommer tidligt." På engelsk, konjunktiv er syntaktisk snarere end fleksionssystemet, da der ikke er specifikt konjunktiv verbum formular. Snarere, konjunktiv klausuler rekruttere den nøgne form af verbet, der også anvendes i en række andre konstruktioner.

  ...   ... mere information

Nuværende konjunktiv
(Present subjunctive)

I
fit 
you
fit 
he/she/it
fit 
we
fit 
you
fit 
they
fit 

Tidligere konjunktiv
(Past subjunctive)

I
fitted 
you
fitted 
he/she/it
fitted 
we
fitted 
you
fitted 
they
fitted 

Past perfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had fitted 
you
had fitted 
he/she/it
had fitted 
we
had fitted 
you
had fitted 
they
had fitted 

Imperativ
(Imperativ)
uregelmæssige verber [fit]

imperativ er en modus, der danner en kommando eller anmodning.

Et eksempel på et verbum bruges i imperativ er den engelske sætning "Go". Sådanne imperativer indebære en anden person, emne (dig), men nogle andre sprog har også første- og tredje-persons imperativer, med betydningen af ​​"Lad os (gøre noget)" eller "lad dem (gøre noget)" (formularerne kan alternativt kaldes cohortative og jussive).

  ...   ... mere information

Imperativ
(Imperativ)

I
fit 
you
Let´s fit 
he/she/it
fit 
we
 
you
 
they
 

participle
(Participle)
uregelmæssige verber [fit]

I lingvistik, a participle (ptcp) er en form for infinit verbum der omfatter perfective eller continuative grammatiske aspekter i talrige tempora. En participium kan også fungere som et adjektiv eller et adverbium. For eksempel i "kogt kartoffel", kogt er fortid participium af verbet kog, adjectivally modificere navneordet kartoffel; i "løb os ujævn," pjaltet er fortid participium af verbet klud, adverbielt kvalificere verbet løb.

  ...   ... mere information

Nuværende participium
(Present participle)

I
fitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Past participle
(Past participle)

I
fitted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

phrasal verber
(Phrasal verbs)
uregelmæssige verber [fit]

fit in

fit in with

fit out

fit upUregelmæssige verber