Learniv
▷ Datid BEFALL | Learniv.com
Learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber  >  befall


Datid befall

C1

Infinitiv

befall

[bɪˈfɔːl]

Datid

befell

befelled *

[bi'fel]
[bi'feld]

Participium

befallen

befelled *

[bɪˈfɔːln]
[bi'feld]


* Dette skema er forældet eller anvendes i særlige tilfælde eller nogle dialekter
Afledt af verbet:

Infinitiv

Datid

Participium

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]


Konjugation uregelmæssige verber [befall]

Konjugation er oprettelsen af ​​afledte former af et verbum fra dets vigtigste dele efter bøjning (ændring af form ifølge grammatiske regler). For eksempel kan verbet "pause" konjugeres til dannelse ordene i stykker, pauser, brød, brudt og rev.

Begrebet konjugation anvendes kun til bøjning af verber, og ikke af andre dele af tale (bøjning af substantiver og adjektiver er kendt som declension). det er også ofte begrænset til betegner dannelsen af ​​finite former af et verbum - disse kan betegnes som konjugerede former, i modsætning til ikke-finitte former, såsom infinitiv eller gerund-, som har tendens til ikke at være mærket i det meste af grammatiske kategorier.

konjugation er også den traditionelle betegnelse for en gruppe af verber, der deler en lignende konjugation mønster på et bestemt sprog (et verbum klasse). Et verbum, der ikke følger alle de standard konjugeringssteder mønstre af sproget siges at være en uregelmæssig verbum .

  ...   ... mere information

Til stede

I
befall 
you
befall 
he/she/it
befalls 
we
befall 
you
befall 
they
befall 

Nuværende Kontinuerlig

I
am befalling 
you
are befalling 
he/she/it
is befalling 
we
are befalling 
you
are befalling 
they
are befalling 

Datid

I
befell 
you
befell 
he/she/it
befell 
we
befell 
you
befell 
they
befell 

Tidligere kontinuerlige

I
was befalling 
you
were befalling 
he/she/it
was befalling 
we
were befalling 
you
were befalling 
they
were befalling 

Nuværende perfekt

I
have befallen 
you
have befallen 
he/she/it
has befallen 
we
have befallen 
you
have befallen 
they
have befallen 

Nuværende perfekt kontinuerlig

I
have been befalling 
you
have been befalling 
he/she/it
has been befalling 
we
have been befalling 
you
have been befalling 
they
have been befalling 

Mere end perfekt

I
had befallen 
you
had befallen 
he/she/it
had befallen 
we
had befallen 
you
had befallen 
they
had befallen 

Past perfekt kontinuerlig

I
had been befalling 
you
had been befalling 
he/she/it
had been befalling 
we
had been befalling 
you
had been befalling 
they
had been befalling 

Fremtid

I
will befall 
you
will befall 
he/she/it
will befall 
we
will befall 
you
will befall 
they
will befall 

Fremtidig kontinuerlig

I
will be befalling 
you
will be befalling 
he/she/it
will be befalling 
we
will be befalling 
you
will be befalling 
they
will be befalling 

Future perfekt

I
will have befallen 
you
will have befallen 
he/she/it
will have befallen 
we
will have befallen 
you
will have befallen 
they
will have befallen 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been befalling 
you
will have been befalling 
he/she/it
will have been befalling 
we
will have been befalling 
you
will have been befalling 
they
will have been befalling 

Betinget
(Conditional)
uregelmæssige verber [befall]

Årsagssammenhæng (også omtalt som årsagssammenhæng eller årsag og virkning) er indflydelse ved hvilken en begivenhed, proces, stat eller objekt (en årsag) bidrager til produktionen af ​​en anden begivenhed, proces, stat eller objekt (en effekt), hvor årsagen er delvis ansvarlig for effekten, og effekten er delvist afhængig af årsagen. Generelt er en proces har mange årsager, som også siges at være årsagsfaktorer for det, og alle ligger i sin fortid. En effekt kan til gengæld være en årsag til, eller kausal faktor for, mange andre effekter, som alle ligger i sin fremtid.

betinget humør (forkortet cond) er en modus bruges i betingede domme for at udtrykke et forslag, hvis gyldighed er afhængig af nogle betingelse, muligvis kontrafaktiske.

engelsk ikke har en inflective (morfologisk) betinget humør, undtagen for så vidt som de modale verber kunne, måske, bør og vil måske i nogle sammenhænge betragtes som betingede former for dåse, kan, skal og vil henholdsvis. Hvad kaldes den engelske betinget humør (eller bare den betingede) dannes periphrastically bruge den modale verbum ville i kombination med den nøgne infinitiv af følgende verbum. (Indimellem skal bruges i stedet for ville gøre med en første person emne -.. Se skal og vil også de førnævnte modalverber kunne måske og bør kan erstatte ville for at udtrykke passende modalitet foruden konditionalitet)

  ...   ... mere information

betinget foreliggende
(Conditional present)

I
would befall 
you
would befall 
he/she/it
would befall 
we
would befall 
you
would befall 
they
would befall 

Betinget stede progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be befalling 
you
would be befalling 
he/she/it
would be befalling 
we
would be befalling 
you
would be befalling 
they
would be befalling 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have befallen 
you
would have befallen 
he/she/it
would have befallen 
we
would have befallen 
you
would have befallen 
they
would have befallen 

Betinget perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been befalling 
you
would have been befalling 
he/she/it
would have been befalling 
we
would have been befalling 
you
would have been befalling 
they
would have been befalling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
uregelmæssige verber [befall]

konjunktiv er en modus, en funktion af den ytring, der angiver den talendes holdning til det. Konjunktiv former for verber anvendes typisk til at udtrykke forskellige tilstande af uvirkelighed såsom: ønske, følelser, mulighed, dom, udtalelse, forpligtelse eller handling, som endnu ikke har fundet sted; de præcise situationer, hvor de anvendes varierer fra sprog til sprog. Den konjunktiv er en af ​​de irrealis stemninger, som refererer til det, der ikke nødvendigvis er reel. Det er ofte i kontrast til den vejledende, et indikativ der hovedsagelig anvendes til at indikere, at noget er en konstatering af fakta.

Subjunctives forekommer oftest, men ikke udelukkende, i bisætninger, især at-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk findes i sætningerne "Jeg foreslår, at du være forsigtig" og "Det er vigtigt, at hun bo ved din side."

konjunktiv stemning på engelsk er en klausul type, der anvendes i nogle sammenhænge, ​​som beskriver ikke-faktiske muligheder, f.eks "Det er afgørende, at du være her" og "Det er afgørende, at han ankommer tidligt." På engelsk, konjunktiv er syntaktisk snarere end fleksionssystemet, da der ikke er specifikt konjunktiv verbum formular. Snarere, konjunktiv klausuler rekruttere den nøgne form af verbet, der også anvendes i en række andre konstruktioner.

  ...   ... mere information

Nuværende konjunktiv
(Present subjunctive)

I
befall 
you
befall 
he/she/it
befall 
we
befall 
you
befall 
they
befall 

Tidligere konjunktiv
(Past subjunctive)

I
befell 
you
befell 
he/she/it
befell 
we
befell 
you
befell 
they
befell 

Past perfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had befallen 
you
had befallen 
he/she/it
had befallen 
we
had befallen 
you
had befallen 
they
had befallen 

Imperativ
(Imperativ)
uregelmæssige verber [befall]

imperativ er en modus, der danner en kommando eller anmodning.

Et eksempel på et verbum bruges i imperativ er den engelske sætning "Go". Sådanne imperativer indebære en anden person, emne (dig), men nogle andre sprog har også første- og tredje-persons imperativer, med betydningen af ​​"Lad os (gøre noget)" eller "lad dem (gøre noget)" (formularerne kan alternativt kaldes cohortative og jussive).

  ...   ... mere information

Imperativ
(Imperativ)

I
befall 
you
Let´s befall 
he/she/it
befall 
we
 
you
 
they
 

participle
(Participle)
uregelmæssige verber [befall]

I lingvistik, a participle (ptcp) er en form for infinit verbum der omfatter perfective eller continuative grammatiske aspekter i talrige tempora. En participium kan også fungere som et adjektiv eller et adverbium. For eksempel i "kogt kartoffel", kogt er fortid participium af verbet kog, adjectivally modificere navneordet kartoffel; i "løb os ujævn," pjaltet er fortid participium af verbet klud, adverbielt kvalificere verbet løb.

  ...   ... mere information

Nuværende participium
(Present participle)

I
befalling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Past participle
(Past participle)

I
befallen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Uregelmæssige verber