Denne hjemmeside bruger til at levere tjenesteydelser, specialdesign annoncer og analysere trafik cookies. Ved at bruge dette websted accepterer du. mere information

Engelsk uregelmæssige verber
learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber

Engelsk uregelmæssige verber

abided / abode
abided / abode
afvente, forvente, tåle, udstå
alit
alit
arose
arisen
opstå, være født
awoke
awoken
vågne, vække
was/were
been
befinde sig, finde sted, forholde sig, være
bore
borne/born
bære, føde, gennemgå, producere
beat
beaten
slå
became
become
blive, ske
began
begun
begynde, opstå, påbegynde
beheld
beheld
betragte, se, skue
Leder du efter en specifik uregelmæssig verbum?

uregelmæssige verber


abide - afvente, forvente, tåle, udstå alight - arise - opstå, være født awake - vågne, vække be - befinde sig, finde sted, forholde sig, være bear - bære, føde, gennemgå, producere beat - slå become - blive, ske begin - begynde, opstå, påbegynde behold - betragte, se, skue bend - bøje, bøje sig bet - vædde bid - byde bind - binde bite - bide bleed - bløde blow - blæse, puste break - afbryde, briste, bryde, brække, gå i stykker, gå itu, holde pause, knuse, knække, krænke, slå i stykke, slå i stykker, smadre, ødelægge breed - avle, opdrage bring - bringe, overbringe broadcast - broadcaste, udsende build - bygge, konstruere, anlægge burn - brænde, brænde op, gløde, skolde burst - briste buy - købe cast - kaste, tildele en rolle catch - fange, indfange choose - finde for godt, foretrække, have lyst, kåre, udtage, udvælge, vælge cling - klamre sig, klynge sig clothe - beklæde, iklæde come - komme cost - koste creep - krybe cut - afbryde, kappe, klippe, koble fra, reducere, skære, slibe, slå, tage af deal - handle dig - grave dive - dykke, synke do - aflægge, gå an, gøre, klare sig, lave, udføre, være i gang med, være nok, afsone draw - tegne, trække dream - drømme drink - drikke drive - køre dwell - bo, dvæle eat - fortære, spise, æde fall - blive, falde, kaste sig feed - fodre, føre frem, gilde, indføre, leve af, nære, spise feel - føle, befinde sig fight - bekæmpe, kæmpe, slås, udkæmpe find - dømme, finde, træffe, udpege fit - passe, passe sammen, passe til, tilpasse, opsætte flee - flygte, undkomme fling - kaste, svinge fly - flyve, vaje forbid - forbyde forecast - forudsige foresee - forudse foretell - forudsige forget - glemme forgive - tilgive forsake - forlade freeze - fryse frostbite - get - ankomme, anskaffe, blive, fatte, forstå, få, få fat i, gribe, hente, modtage, tage, tage op give - forære, give, præsentere, servere, skænke, udføre, udstede go - fare, gå, køre, skulle, tage af sted grind - male, slibe grow - avle, blive, ske, vokse, dyrke handwrite - hang - hænge, hænge op have - få, have, modtage, skulle hear - høre hide - gemme, skjule, skjule sig hit - banke, ramme, slå hold - afvikle, besidde, bevare, holde, holde sig, indeholde, rumme, sammenholde, opbevare hurt - såre inlay - input - indlæse, indtaste keep - beholde, holde, honorere, konservere, passe, redde kneel - knæle knit - strikke know - forstå sig på, kende, kende til, vide lay - lægge, anlægge lead - føre lean - læne sig, støtte leap - hoppe, springe learn - lære leave - afrejse, efterlade, forlade, levne, løslade, overlade, rejse bort, tage af sted lend - låne let - lade, løslade, tillade, udleje lie - ligge, lyve light - antænde, belyse, oplyse, tænde lose - miste, tabe, tilsætte make - aflægge, gøre, lave, mærke, tilberede mean - betyde meet - forsamles, honorere, møde, mødes, opfylde, samle, tilgodese, træffe, ses, leve op til, tage imod mislead - forlede, vildlede mistake - misunderstand - misforstå overdraw - overhear - overhøre overtake - overhale pay - betale, betale sig, honorere, udbetale, lægge ud preset - prove - bevise put - lægge, stille, sætte quit - droppe, forlade read - fortolke, læse, tyde reprove - irettesætte rid - befri ride - fare, køre, ride ring - ringe, ringe på rise - stige, stå op, vokse run - afvikle, fungere, ile, jage, løbe saw - say - fortælle, sige see - ane, besøge, møde, se, træffe, øjne seek - søge sell - afsætte, sælge, omsætte send - sende set - gå ned, indfatte, indstille, løse, opstille, placere, præsentere, stille, størkne, sætte sew - sy shake - ryste shave - shear - klippe shed - fælde shine - skinne shoe - shoot - skyde show - opvise, tilkendegive, udvise, vise shrink - krybe, krympe, skrumpe, svinde shut - lukke sing - synge sink - forsænke, synke, sænke, gå under sit - sidde slay - dræbe, slå ihjel sleep - sove slide - skride sling - hejse slink - smutte slit - smell - lugte, stinke sneak - liste, luske, snige sow - så speak - snakke, tale speed - hast, køre for hurtigt, køre hurtigt, suse spell - stave spend - give ud spill - spilde spin - snurre spit - spytte split - briste, dele, kløve, splitte spoil - beskadige, spolere spread - smøre, sprede spring - hoppe, springe stand - holde til, klare, rejse sig, stille, stå, stå op, stå stille, sætte, udholde, udstå steal - stjæle stick - klæbe sting - stikke stink - stinke stride - træde strike - ramme, slå string - strip - fjerne, skrælle, strippe, tage tøjet af, plyndre, afrigge strive - gå efter, stræbe efter sunburn - swear - bande, sværge sweat - svede sweep - feje swell - svulme swim - svømme swing - gynge, svinge, dingle take - acceptere, gribe, modtage, sige ja tak til, tage, tage op, udtage teach - lære, undervise tear - flå, flænge, revne, rive, rive itu, suse tell - berette, fortælle, sige think - mene, synes, synes om, tænke thrive - trives throw - kaste thrust - jage tread - træde undergo - gennemgå, undergå understand - fatte, forstå, indse, kapere undertake - bestræbe sig, foretage upset - ærgre, bekymre vex - wake - vågne, vågne op, vække wear - iføre sig, bære weave - væve wed - gifte sig, vi, vie weep - græde, tude wet - win - fortjene, tjene, vinde wind - sno, trække op, vikle withdraw - fratage, trække tilbage, tilbagekalde withhold - forholde, tilbageholde withstand - wring - vride write - digte, forfatte, skrive
Start med studiet af uregelmæssige verber:
udvælgelse Random

Engelsk uregelmæssige verber